2 Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης

Ενεργειακή Αναβάθμιση

Έργο: Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόμησης ενεργείας και αξιοποίησης Α.Π.Ε. στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης Δήμου Νέστου, Νομού Καβάλας

Το έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου, που κατασκευάστηκε το 1993, συνολικής δόμησης 1606 μ2, κατά
τουλάχιστον μία ενεργειακή κατά ΚΕΝΑΚ κατηγορία από την κατηγορία Δ’, μέσω κάποιων παρεμβάσεων

**το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Υ.Π.Ε.Κ.Α.).

Οι παρεμβάσεις αυτές είναι οι εξής:

Παρακάτω παρατίθενται φωτογραφίες από την προηγούμενη κατάσταση του δώματος του κτιρίου από την εξωτερική του πλευρά. Επίσης παρουσιάζονται οι χώροι που βρίκονται κάτω από τις κεραμώσεις και χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικός χώρος από την διεύθυνση του σχολείου. Οι εικόνες που ακολουθούν επίσης παρουσιάζουν την προηγούμενη κατάσταση της επιφάνειας του κελύφους καθώς και την απουσία θερμομόνωσης της τοιχοποιίας με οπτική και θερμογραφική τεκμηρίωση.

Προηγούμενη Κατάσταση - Εξωτερική όψη δώματος

Προηγούμενη Κατάσταση Δώματος που βρίσκεται κάτω από τα τμήματα Κεραμοσκεπής

Προηγούμενη Κατάσταση με Υγρασία και Κακή Θερμομόνωση Τοιχοποιίας και Δομικών Στοιχείων

Προηγούμενη Κατάσταση Εισχώρησης Υγρασίας στους Εσωτερικούς Χώρους

Παρακάτω παρατίθενται φωτογραφίες από την παρούσα κατάσταση του δώματος του κτιρίου από την εξωτερική του πλευρά, των χώρων που βρίσκονται κάτω από τις κεραμώσεις και χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικός χώρος από την διεύθυνση του σχολείου. Επίσης δεν υπάρχει υγρασία εξωτερικά και εσωτερικά του κτηρίου και υπάρχει θερμομόνωση.

Παρούσα Κατάσταση - Εξωτερική όψη δώματος

Παρούσα Κατάσταση Δώματος που βρίσκεται κάτω από τα τμήματα Κεραμοσκεπής

Παρούσα Κατάσταση Χωρίς Υγρασία και με ύπαρξη Θερμομόνωσης

Παρούσα Κατάσταση Χωρίς Υγρασία στους Εσωτερικούς Χώρους

Στις παρακάτω φωτογραφίες παρατίθενται τα κουφώματα και τα υαλοστάσια στην προηγούμενη κατάστασή τους. Επίσης παρουσιάζονται φωτογραφίες με χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας που αποδεικνύει την ανεξέλεγκτη μεταφορά θερμότητας από το εσωτερικό του κτιρίου προς το περιβάλλον και το αντίστροφο.

Προηγούμενη Κατάσταση Κακής ποιότητας κουφώματα και φθορές Υαλοπινάκων

Προηγούμενη Κατάσταση Μεταλλικά Υαλοστάσια (Εσωτερική Όψη)

Προηγούμενη Κατάσταση Ανεξέλεγκτης Εισροής-Εκροής Θερμότητας από τα ΒΔ Υαλοστάσια

Στις παρακάτω φωτογραφίες παρατίθενται τα νέα κουφώματα και τα υαλοστάσια στην παρούσα κατάστασή τους.

Παρούσα Κατάσταση Άψογης ποιότητας κουφωμάτων

Στις παρακάτω φωτογραφίες απεικονίζεται η προηγούμενη κατάσταση των φωτιστικών σωμάτων.

Προηγούμενη Κατάσταση των ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων

Στην παρακάτω φωτογραφία απεικονίζεται η παρούσα κατάσταση των φωτιστικών σωμάτων.

Παρούσα Κατάσταση των φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας

Παρακάτω παρατίθενται φωτογραφίες που παρουσιάζουν την προηγούμενη κατάσταση του λεβητοστασίου καθώς και της προγούμενης κατάστασης των θερμαντικών σωμάτων-καλοριφερ.

Προηγούμενη Κατάσταση Λεβητοστασίου

Προηγούμενη Κατάσταση Θερμαντικών Σωμάτων και Δικτύου

Παρακάτω παρατίθενται φωτογραφίες που παρουσιάζουν την παρούσα κατάσταση του λεβητοστασίου.

Παρούσα Κατάσταση Λεβητοστασίου

Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες από την υλοποίηση του συστήματος γεωθερμίας με την χρήση αντλιών θερμότητας για την εξοικονόμηση ενέργειας

Σύστημα διαχείρισης για τον πλήρη ζωντανό έλεγχο όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Επίσης πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση από μηχανικούς στο προσωπικό του σχολείου με την παρουσία προσωπικού του Δήμου Νέστου

Πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS) για την βέλτιστη χρήση των συστημάτων αυτών και τον περιορισμό των ενεργειακών απωλειών. Με την βοήθεια του συστήματος Παρακολούθησης και Διαχείρισης Ενέργειας η διοίκηση του σχολείου θα έχει την δυνατότητα να ελέγχει το που καταναλώνεται ενέργεια, την ακριβή ποσότητά της και τον χώρο στον οποίο διατίθεται. Η συλλογή αυτών των στοιχείων θα βοηθήσει στην επίτευξη της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και ταυτοχρόνως των λειτουργικών εξόδων. Επίσης εγκαταστάθηκε εξοπλισμός και λογισμικό που θα προσφέρει εικόνα και εργαλεία ώστε οι μαθητές να έχουν ενεργό ρόλο στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Εγκαταστάθηκαν 39 φωτοβολταϊκά πάνελ συνολικής ισχύος 10kWp. Το σύστημα θα λειτουργήσει ως σύστημα εξοικονόμησης, ελαττώνοντας την κατανάλωση ενέργειας από το δίκτυο της ΔΕΗ. Αυτό επιτυγχάνεται με την παράλληλη λειτουργία ΔΕΗ και φωτοβολταϊκού, έτσι ώστε η παραγωγή ενέργειας από το Φ/Β να απορροφάται εξολοκλήρου από το φορτίο. Τα Φ/Β πλαίσια αποτελούν το βασικότερο στοιχείο των Φ/Β συστημάτων, καθώς συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια με τη μορφή ηλιακού φωτός και τη μετατρέπουν σε συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα.

Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες πριν από την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πάνελ.

Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες από την εγκατάσταση 39 φωτοβολταϊκών πάνελ.

Τα επί μέρους υποέργα που υλοποιήθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν είναι τα εξής:

Υπηρεσίες Ενεργειακού συμβούλου

Υποστήριξη από ειδικό εξωτερικό σύμβουλο σε ειδικά ενεργειακά θέματα, όπως τα φ/β συστήματα και τα συστήματα γεωθερμίας.

Υπηρεσίες Τεχνικού συμβούλου

Υποστήριξη από ειδικό εξωτερικού σύμβουλο στην φάση εκπόνησης οριστικών μελετών και τευχών δημοπράτησης.

Δράσεις ΕΞΕ και Συστήματος Γεωθερμίας

Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους και δώματος, τοποθέτηση νέων εξωτερικών κουφωμάτων και φωτιστικών σωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, τοποθέτηση
συστήματος αντιστάθμισης και κυκλοφορητών τύπου interver στο λεβητοστάσιο και εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας , Ανοικτού κυκλώματος με την προσθήκη δύο
γεωτρήσεων , μία παραγωγική και μία επανεισαγωγής.

Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος και BEMS

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος συνολικής ισχύος 10KWp στη στέγη και συστήματος BEMS για τον έλεγχο της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων.

Δράσεις δημοσιότητας

Τοποθέτηση πινακίδας έργου, έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και οδηγών και ανάρτηση αποτελεσμάτων δράσης στις ιστοσελίδες του Δήμου και του Σχολείου.

ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Η ενεργειακή επιθεώρηση και η Ενεργειακή προμελέτη που έγιναν για τα κτίρια που στεγάζονται το 2ο
Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης κρίνουν:

  • Την θερμομόνωση του κτιρίου ανεπαρκή
  • Τα κουφώματα κακής ποιότητας
  • Τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού χαμηλής απόδοσης
  • Το σύστημα Ζεστού νερού χρήσης ανύπαρκτο
  • Το σύστημα μηχανικού αερισμού χώρων ανύπαρκτο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ:

  • Η σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμου θέρμανσης
  • Η εκπομπή μεγαλύτερων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα και ατμοσφαιρικών ρίπων
  • Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων του Δημόσιου κτιρίου.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

Εξοικονόμηση ενέργειας σε Δημόσια Κτήρια κατά 50% περίπου
Δραστική Μείωση λειτουργικών εξόδων σε Δημόσιο κτήριο
Μείωση του άμεσα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα κατά 60% περίπου
Μείωση των εκπεμπόμενων ατμοσφαιρικών ρίπων
Ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και των επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας στην τοπική Κοινωνία
Ενημέρωση και Εκπαίδευση των μαθητών των συγκεκριμένων σχολείων αλλά και όλων των μαθητών
της τοπικής κοινωνίας ως προς τις πράσινες μορφές παραγωγής ενέργειας και ενίσχυση της
περιβαλλοντικής συνείδησης τους